مدرنیته

  • جهانی شدن بایسته ها

    35,000 تومان
    نویسنده:جرج ریتزر مترجم :عسگر قهرمان پور ناشر:چاپخش بایسته ها نسخه ی خلاصه شده کتاب جهانی شدن: یک متن پایه(2010) از همین نویسنده است. به اذعان جرج ریترز نویسنده کتاب، هرچند کتاب جهانی شدن: یک متن پایه، متن درسی کاملی برای دوره ی جهانی شدن محسوب می شود، اما کتاب حاضر…
نمایش در هر صفحه :