فروشگاه

آسیای مرکزی جدید تاثیر منطقه ای کنشگران بین المللی

نویسنده: اميليان كاوالسكي
مترجم: فردين افتخاري
ناشر:مخاطب
وضعيت امور آسياي مركزي نه هر ساعت بلكه هر دقيقه تغيير پيدا مي‌كند. بنابراين، من مي‌گويم هشياري، هشياري، هشياري … ]آسياي مركزي[ برگه نانوشته بين صفحات سامان جديد و قديم است؛ بازة كمي كه سنت كهن و متراكم را از فيليستينيزم زمخت و بدوي تمدن قرن نوزدهم متمايز مي‌كند. عصر هزار و يك شب، با آميزه‌اي عجيب و غريب از سبعيت و شكوه، هيجان و اغما، به سرعت زايل شده و به زودي تمام اسرارش را ارزاني علم خواهد نمود. شهرهاي آلپ ارسلان، تيمور، و عبدالله خان شايد تنها صحنه‌هاي باقي مانده‌اي باشند كه درام عاشقانه واقع‌گرايانة منقضي شده در آنها اجرا مي‌شود.

قیمت : 18,000 تومان