فروشگاه

آمریکاشناسی: فراز و فرود یک امپراتوری

نویسنده : حمید مولانا
ناشر : امیرکبیر
تاریخچه افراد ثروتمند و پول دار در امریکا تاریخچه مردم سالاری در امریکاست. هیچ فردی هرگز با پس انداز حقوق یا درآمدهای خود نتوانسته در ردیف ثروتمندان و سرمایه داران بزرگ و کلان آمریکا قرار گیرد، و هیچ کس به قول سی رایت میلز فقط با حرکت لاک پشتی بروکراتیک و سلسله مراتبی شرکت ها، وارد طبقه ثروتمندان کلان امریکا نشده است.

قیمت : 9,300 تومان