فروشگاه

اصول روابط بین الملل

نویسنده: دکتر فرهاد قاسمی
ناشر:میزان
از فرهاد قاسمی، کتاب‌های دیپلماسی و روابط بین الملل(میزان)، نظریه های روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای(میزان)، نظریه های روابط بین الملل(میزان)، نیز در بازار موجود می‎باشد.

قیمت : 40,000 تومان