فروشگاه

اقتصاد سیاسی بین الملل در سده بیست و یکم

نویسنده:اسميت عماد الانيس و كريستوفر فاراندس
مترجم: دكتر امير محمد حاجي يوسفي و دكتر روح الله طالبي آراني
ناشر:مخاطب
بخش نخستِ اين کتاب با اين هدف تدوين شده است که شما را با سير تطور اقتصاد سياسي بين‌الملل به‌عنوان يک رشته مجزا آشنا سازد. ما همچنين يک جمع‌بندي درمورد ابزارهاي نظري که براي کمک‌رساندن به فهم دنياي کنوني بيش‌ازپيش پيچيده ظهور کرده‌‌اند ارايه مي‌دهيم. بخش دوم کتاب طيفي از موضوعات و روندهاي مربوط به مطالعه اقتصاد سياسي بين‌الملل را بررسي مي‌کند. در اين راستا، به چالش‌ها عليه حاکميت دولت، درهم‌تنيدگي روزافزون ميان اقتصادهاي ملي، و شمار فزايندة موضوعاتي که به مناسب‌ترين نحو در قالبِ چهارچوبه‌هاي تحليلِ زيرملي يا بين‌المللي/ جهان‌گستر درک مي‌شوند، اشاره خواهد شد. شما از طريق مفاهيم و موضوعات کليدي به شيوه‌اي ساختاريافته به بهره‌گيري از تمرين‌هاي تأمل‌برانگيز (reflexive exercises) راهنمايي خواهيد شد.

قیمت : 18,000 تومان