فروشگاه

اقتصاد سیاسی بین الملل نظریه ها ،مسائل ،تحولات

نویسنده: عبداله قنبرلو
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
از زمان تاسیس حوزه مطالعاتی اقتصاد سیاسی بین الملل تاکنون آثار متنوعی در این زمینه به رشته تحریر در آمده اند. متاسفانه ، کارهای انجام شده به زبان فارسی عمدتا قدیمی و ترجمه ای هستند. هدف از تالیف این کتاب ، ایجاد شناختی منسجم از ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی بین الملل و خصوصا تغییرات آن طی دهه های اخیر است. جامعیت ، به روز بودن ، و استفاده از عبارات ساده و روشن از جمله ویژگی های این کار پژوهشی است. انتظار می رود خوانندگان کتاب بتواند درک عمیق تری از ابعاد و زوایای مختلف تعامل بین اقتصاد و سیاست در عرصه روابط بین الملل کسب کنند.

قیمت : 22,000 تومان