فروشگاه

درامدی بر پدیدار شناسی

نویسنده:رابرت ساکالوفسکی
ترجمه:محمدرصا قربانی
ناشر:گام نو
نام هوسرل هایدگر مرلوپونتی ریکور لویناس و بسیاری دیگر از چهره های برجسته فلسفه قرن بیستم یاداور نحله ای از اندیشه است که در حین جذابیت از دشواری های خاصی برخوردار است.

قیمت : 25,000 تومان