فروشگاه

روش های پژوهش در روابط بین الملل

نویسنده:کریستوفر لمانت
مترجم:علیرضا طیب
ناشر:چاپخش
روش های پژوهش در روابط بین الملل در قالب نوعی راهنمای کاربردی و جامع برای روند پژوهش در رشته روابط بین الملل نگاشته شده است که از پیدا کرئن پرسش و پژوهش تا انتخاب روش های مناسب پژوهش،  گرد آوری و تحلیل داده ها، و سرانجام نگارش دقیق و کامل پژوهش را پوشش می دهد. از این نظر، این متن درسی منبع ارزشمندی برای پزوهشگران و دانشجویان این  رشته در تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است. وانگهی، با توجه به درش های کلی که میتوان از این کتاب برای حرف های پژوهشی در بیرون از محافل علمی گرفت می تواند مرجعی همیشگی برای پژوهش هایی باشد که در آینده، مدت ها پس از پایان بردن تحصیلاتتان انجام خواهیم داد.

قیمت : 24,000 تومان