فروشگاه

رژیم اسرائیل و گسست‌های سیاسی ـ اجتماعی آن

مترجم: محمد خواجوئی
ناشر: ابرار معاصر
اثر حاضر ترجمه کتاب «التصدعات الاجتماعیة وتأثیرها فی النظام الحزبی الإسرائیلی» است که به قلم دکتر عبدالقادر عبدالعالی نوشته شده و در سپتامبر 2010 توسط مرکز مطالعات وحدت عربی (مرکز دراسات الوحدة العربیة) در بیروت، پایتخت لبنان، به چاپ رسیده است و همان‌طور که از اسم آن پیداست، موضوع اصلی این کتاب شکاف‌های اجتماعی در اسرائیل و تأثیر آن بر نظام حزبی در آنجاست.
این کتاب در اصل رساله دکتری نویسنده در رشته علوم سیاسی است که در سال 2008 در دانشکده علوم سیاسی و رسانه دانشگاه مرکزی الجزائر (بن یوسف بن خده) با راهنمایی دکتر منصور بن لرنب، ارائه و دفاع شده است.
نویسنده کتاب که در حال حاضر استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه «دکتر الطاهر مولای» شهر سعیده در الجزایر است، دارای تألیفات متعددی در زمینه‌هایی چون احزاب سیاسی اسرائیل، تأثیر جهانی شدن بر دولت ملی و… است.

قیمت : 10,500 تومان