فروشگاه

ماوراءالطبیعه و مابعدالطبیعه

نویسنده:نظام‌الدین قهاری
ناشر:چاپخش
به یک ضرورت اصلی برای جامعه خردورز ایران پی بردم و نظرات خود را در کتاب کوچکی به نام «لزوم گرایش به معرفت‌شناسی خردمندانه» تقدیم علاقه‌مندان کردم که آن‌ها هم جملگی به این کمبود اساسی در محیط تفکر و اندیشه ایران، توجه کرده‌اند و پیشنهاد کردم که با کمک و همت فرهیختگان و متفکران بلند پایه ایران، مکتب فلسفی مستقل و باروری در ایران تشکیل گردد تا این نیاز اساسی و مبرم، تا حدودی مرتفع و روش ژرف‌اندیشی و عمیق‌نگری در جامعه در حال تحول ما، نهادینه گردد. در کتاب مذکور به عنوان بخش اول، کلیات، که در سال ۱۳۸۳ اجازه انتشار یافت، اظهار امیدواری کردم؛ در بخش دوم، طرحی برای تدوین زیربنای متافیزیکی فلسفه ایرانی و دستگاهی که بر این اساس باید استوار گردد، ارائه خواهد گردید و به سوال‌های اساسی درباره مبدا هستی، عقل، حق و غیره در حدود بضاعت ناچیز خود، پاسخ‌هایی داده خواهد شد. اینک بخش دوم همان کتاب که بیشتر به تشویق علاقه‌مندانی که بخش اول را مطالعه کرده‌اند و منتظر بخش دوم بوده‌اند، تقدیم می‌گردد. هرچند کمبودهای فراوانی دارد.

قیمت : 25,000 تومان