فروشگاه

نظریه‏ های‏ امنیت‏ عبداله خانی

نویسنده: دکتر علی عبداله ‌خانی
ناشر :ابرار معاصر
کتاب نظریه‌های امنیت؛ مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی، اولین کتابی است که در چارچوب پروژه طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی منتشر می‌شود.
کتاب مذکور که هم‌اکنون در دسترس شما قرار دارد در دو بخش و چهارده فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول که «پیش‌ درآمد» نام گرفته، کوشش ‌شده تا ساختار اصلی دکترین امنیت ملی تشریح شود و دید مناسبی از الگوی مطالعاتی پیرامون طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی ارائه گردد. در این فصل، علاوه بر موارد مذکور، جایگاه مطالعات امنیتی و رویکرد کتاب نیز تشریح گردیده است.

قیمت : 38,000 تومان