فروشگاه

نظریه های گوناگون درباره جهانی شدن

نویسنده: حسین سلیمی
ناشر: سازمان سمت
این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

قیمت : 15,000 تومان

برچسب: .