فروشگاه

کتاب آبی 2 مرز ایران و روسیه

گردآوری و تنظیم: حسین نوذری میرشکوهی
ناشر: ابرار معاصر تهران
کتاب حاضر در چهار بخش جداگانه به بررسی مسائل مختلف ایران و روسیه در دریای مازندران می‌پردازد. در فصل نخست با عنوان «روسیه در یک نگاه» نمایی کلی از کشور روسیه در جنبه‌های مختلف جغرافیایی، سرزمینی و جمعیتی آن‌ به‌صورت آماری ارائه می‌گردد. در بخش دوم با عنوان «ایران، روسیه؛ مباحث مرزی» به دریای مازندران به‌مثابه مرز دو کشور نگاه می‌شود و تحولات و مسائل مرتبط با ایران در دوره‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. رژیم حقوقی دریای مازندران و مشکلات آن در این بخش مورد توجه هستند. «وضعیت مناطق و شهرهای مرزی ایران» عنوان بخش سوم است که در آن مرزهای آبی و موقعیت سرزمینی استان‌های گیلان و مازندران و شبکه‌ آب‌های این دو استان مدنظر قرار می‌گیرند. بخش چهارم نیز با عنوان «وضعیت مناطق و شهرهای مرزی روسیه» مسائل مذکور در فصل قبل را درخصوص شهرها و مناطق همجوار روسیه با دریای مازندران مورد توجه قرار می‌دهد.

قیمت : 2,600 تومان