فروشگاه

ظهور پوپولیسم ملی نو (اروپا در چنبره احزاب پوپولیستی)

نویسنده:پیر آندره تاگیف، رافائل لیوژیه
مترجم:منصور وثوقی
ناشر:چاپخش
پیر اندره تاگیف و رافایل لیوژیه پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات علمی (cnrs) و استادان دانشگاه فرانسه،با توجه به گسترش بی سابقه افکار عوام گرایی،به ویژه ظهور سیاست مدارانی نظیر مارین لوپن و نیز پیدایش احزاب پوپولیستی جدید در سایر کشورهای اروپا،طی پژهش های خود بدین نتیجه رسیدند که شرایط کنونی اروپا به طور حیرت آوری به سال های 1930یعنی قبل از جنگ جهانی دوم شباهت دارد.
هر دو پژوهشگر جریانات پوپولیستی اخیر اروپا را تحت عنوان ظهور پوپولیسم نو م.رد بحث قرار داده و با تکیه بر شواهد فراوان حوادث و وقایع اروپا از طرفی زوال مجد و عظمت اروپای پیشین را یادآور شده و از طرف دیگر به دلیل افزایش چنین تمایلات غیر دموکراتیک آینده تیره و تاری را برای کشورهای اروپایی پیش بینی نموده اند. تحلیل هر دو پژوهشگر به ویژه حول محور اسلام ستیزی و سلام هراسی گسترش یافته توسط احزاب و گروه های سیاسی،تحلیل هایی عالمانه،بی طرفانه و جامعه شناختی است.

قیمت : 35,000 تومان