آموزش نگهداری، پرورش و تکثیر کاکتوس

نویسنده:حسن بنی هاشمی
ناشر:چاپخش
این کتاب غیر تخصصی و کاملا کاربردی بوده، با بیانی ساده و تصاویر گویا و رنگی برای همگان در هر رده سنی و تحصیلی که چند کاکتوس یا گیاه گوشتی در خانه دارند و نمی توانند از آنها نگهداری نمایند نوشته شده است.
آنچه که نوشته ام خود نیز بدان عمل نموده ام

قیمت : 12,500 تومان