مذهب و روابط بین الملل(نظریه و عمل)

نویسنده: وندولکا کوبالکوا، توماس اسکات، دانیل فیلپات
مترجم: عسگر قهرمانپور
ناشر: چاپخش
کتاب حاضر مجموعه مقالاتی است درباره ی مذهب و نظریه بین الملل. بعد از معاهده وستفالیا در سال 1648 میلادی و ظهور دولت- ملت ها ، نقش مذهب در نظریه روابط بین الملل به حاشیه رانده شد
تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و بین المللی بعد از جنگ سرد و تاثیر آن بر مذهب از دیگر مباحث کتاب حاضر است.

قیمت : 16,500 تومان