پایان خوش ناتمام

نویسنده:کاوه میرعباسی
نشر: ثالث
توضیحات:طرح اولیه رمان «پایان خوش ناتمام» ­ با الهام از رمان « او میدانست حق با خودش است» نوشته آنتونی ترولوپ نویسنده نامدار انگلیسی شکل گرفته؛ با این فرق که رمان ترولوپ واقعگرایانه است و روایت این کتاب یک جنبه متافیزیک دارد.

در بخشی از این کتاب آمده:

این خانوم چاقِ همچی بربری ‏ها را بغل کرده انگار به جونش بسته باشن؛ لابد طفلک خیلی توی صف معطل شده تا نوبتش برسه. بامزه می‏شه الان یکی با موتور بیاد هم‏شو قاپ بزنه ببره… از قیافه این پسره معلومه مشق شبش را ننوشته یا شعرش را حفظ نکرده، کم مونده باباجونش خِرکِش‏کنان بِبَردش مدرسه، اگه یک دقیقه هم دیرتر برسه باز واسش غنیمته… این آقاهه عجب تیپی زده! چقدر هم ژل به موهاش مالیده!

قیمت : 19,500 تومان