آموزش و پرورش و تکثیر گیاهان آپارتمانی

نویسنده:حسن بنی هاشم
ناشر:چاپخش
در این کتاب به رمز و رموز نگهداری و پرورش، طریقه ی خرید و نحوه ی استقرار گیاهان آپارتمانی بخصوص بامبو لاکی و تراریوم در داخل ساختمان با توجه به نیازهایشان آشنا می شوید که تا کنون در هیچ جا منتشر نگردیده است.

دفتر امور گلها و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی
کارشناسان اتحادیه گل و گیاه ایران

این کتاب را برای آنهایی که توانسته اند یک قلمه ی گیاهی بی جان را مراقبت توام با عشق و علاقه به او جان بخشیده و از شکفتن یک برگ یا گل آن غرق در لذت و شادی شوند از آن انرژی مثبت بگیرند نوشته ام.

راهنمایی های ارائه شده در کتاب به هیچ وجه جنبه ی تخصصی نداشته و کاملا کاربردی بوده و عمل کردن به آنها برای همگان میسر می باشد.

قیمت : 20,000 تومان