فروش تکنیکها و کاربردها

نویسندگان : ریچارد هوبارت بوسکرک-،بروس دی. بوسکرک
مترجم: بابک مروانی
نشر: بازاریابی
توضیحات:
ريچارد هوبارت بوسكرك و بروس دي. بوسكرك، مؤلفين اين كتاب ارزشمند هستند كه در ايران كاملاً ناشناخته‌اند. هوبارت بوسكرك، استاد فيليپ كاتلر (پدر بازاريابي مدرن) است. كاتلر، شاگرد بوسكرك است!
چه خوب است بدانيم كه كاتلر، جايزه‌ي بهترين مدرس فروش را از مؤسسه‌ي اروپايي مشاوران بازاريابي در سال 1985 دريافت كرد كه مرهون دانسته‌هاي وسيع استادش بود؛ يعني بوسكرك.
بوسكرك، نخستين بار اين كتاب را در سال 1959 تدوين كرد كه از سوي ناشر جهاني مك‌گروهيل چاپ و منتشر شد؛ يعني 59 سال پيش. پس از آن بارها و پي‌درپي اين كتاب از سوي بوسكرك با تجديدنظر، اضافات و ويرايش تازه تدوين و منتشر شد تا سال .1992 اما از سال 1992 به اين سو، كتاب مورد تجديدنظر بوسكرك قرار نگرفت؛ چون بوسكرك دار فاني را وداع گفت.
مترجم اين كتاب در ايران، آقاي بابك مرواني، آخرين و تازه‌ترين ويرايش كتاب يعني ويرايش سال 1992 را ترجمه كردند كه در بهار سال 1391 منتشر شد. پس از اتمام چاپ اول، مترجم بخشهايي از اين كتاب را حذف كرد كه مربوط به بازارهاي صنعتي (B2B) بود؛ به اين ترتيب، چاپ دوم اين كتاب در ايران كه اكنون پيش روي شماست، به صورت اختصاصي براي فروشندگان در بازارهاي مصرفي (B2C) سودمندتر است.
شايان ذكر است كه از سال 1992 تاكنون يعني 26 سال پيش تا به امروز، هم در كتابهاي خارجي، و هم به‌تازگي در ايران، استادان دانشگاه و مراكز علمي، كتاب بوسكرك را جزو بهترين منابع مي‌دانند و مداوم و مكرّر به آن ارجاع مي‌دهند و از آن بيش از ساير كتابها استفاده مي‌كنند.
مديران حرفه‌اي بويژه در خارج از كشور، كتاب بوسكرك را “‌كيمياي فروش” مي‌دانند، چون پر است از تكنيكهايي كه با مثالهاي ملموس از دنياي فروش، آزمون خود را با سربلندي و افتخار “بارها و بارها” در بازارها بخوبي گذرانده است. خيل عظيم فروشندگان برتر جهاني با احترام وافر از اين كتاب و آموزه‌هاي فراوان آن ياد مي‌كنند نظير فيليپ كاتلر؛ پرآوازه‌ترين بازارياب جهاني.

قیمت : 36,000 تومان