گفت‌وگوی معلم و فیلسوف

نویسنده: خسرو باقری
نشر: علمی فرهنگی
توضیحات:
اثر حاضر مقدمه مجموعه مقالات همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران نگاشته شده است.
هدف از نگارش آن نیز جلب توجه معلمان به دیدگاه های موجود در فلسفه تعلیم و تربیت است.
به جهت سهولت در انتقال مفاهیم نوع دیالوگ را انتخاب نمود و از پس آن به این کار جامه عمل می پوشاند.
این کتاب در تلاش است تا ضرورت توجه معلم به فلسفه، چیستی آن و مناسبات و ارتباط تعلیم و فلسفه را شرح داده و از پس آن هدف نهایی خود که همانا ضرورت به کار گرفتن فلسفه در معلمی است را محقق سازد.
گزیده
در هر سخن ساده معلم، لایه های نامحسوسی نهفته است، انگار در هر کدام فیلسوفی به بحث می پردازد. کتاب شامل شش گفت و گو با موضوعات: «چرا فلسفه؟»، «فلسفه و فیلسوفان»، «نظر و عمل»، «فلسفه و تعلیم و تربیت»، «چرا و چگونه تحلیل کنیم؟» و «تعلیم و تربیت: بومی یا جهانی؟». در «چرا فلسفه؟» معلم می پرسد: «چرا مسئله را پیچیده می کنید؟ من معلمم، می روم سرکلاس و درس گفتن را آغاز می کنم، به همین سادگی» و فیلسوف پاسخ می دهد: «درهمین قدم اول، سقراط را رو در روی خود می بینی چرا درس را با گفتن آغاز می کنی نه با پرسیدن».

قیمت : 10,000 تومان