فلاسفه بزرگ

نویسنده:براین مگی
ترجمه:عزت الله فولادوند
ناشر:خوارزمی
چرا بیش از دو هزار سال پیش تا کنون نام افلاطون و ارسطو در هر خانواده ای شنیده می شده است؟بدیهی است جواب این است که کارهای فیلسوفان بخشی از بنیاد فرهنگ و تمدن غرب بوده است.چطور؟این کتاب سررشته را برای پاسخ گفتن به این پرسش بدست می دهد.

قیمت : 35,000 تومان