سیاست و حکومت در ایالات متحده

نویسنده:دکتر محمد امجد
ناشر:سمت
برای آنکه این جدایی سه قوه از یکدیگر باعث نشود که یکی از آنها دو قوه دیگر را تحت الشعاع قرار دهد، نظام» کنترل و موازنه» به وجود آمد. در این نظام هر قوه برکارهای دو قوه دیگر نظارت دارد و فعالیتهای آن را کنترل می کند. برای مثال…

قیمت : 8,500 تومان