سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی

نویسنده : الهه کولایی
ناشر : سازمان سمت
این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

قیمت : 22,000 تومان