بازتاب مفهومی و نظری انقلاب اسلامی ایران در روابط بین الملل

نویسنده:محمدرضا دهشیری
ناشر:علمی فرهنگی
محمدرضا دهشیری استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه است. وی به سال 1343 در خانواده‌ای متوسط و مذهبی در یزد به دنیا آمد. در خرداد 1361، به تحصیل در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) پرداخت و فوق لیسانس خود را از آن دانشگاه در سال 1368 اخذ نمود. پس از قبولی در آزمون اعزام به خارج کشور، جهت ادامه تحصیل به فرانسه رفت و به دنبال گرفتن درجه کارشانی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تولوز فرانسه در سال 1371، دکترای علوم سیاسی را از همان دانشگاه در سال 1375 با درجه «خیلی ممتاز با تبریکات» کسب کرد. پس از برگشت، به عنوان مدیر امور چژوهشی اداره کل پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیما (1375-1380) مدیر گروه سیاسی شبکه چهار سیما (1380-1385) ، رئیس بخش تحقیق مرکز اسناد انقلاب اسلامی (1376-1378) و عضو هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده روابط بین‌الملل (1379-1385) به فعالیت پردات و از اول مهر 1385 تاکنون مسئولیت معاونت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد یونسکو را عهده‌دار مقاله‌علمی- پژوهشی را درفصل‌نامه‌های معتبر کشور به رشته تحریر در آورده است و مولف کتاب‌های درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی (ره) (1380) ، خبر رسانی و برنامه‌سازی (1383) ، یونسکو را عهده‌دار است. نامبرده مسط به زبان‌های فرانسه، انگلیسی و عربی است، ده‌ها مقاله علمی-پژوهشی را در فلصنامه‌های معتبر کشور به رشته تحریر درآورده است ومولف کتاب‌های درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی (ره) (1380) خبر رسانی و برنامه سازی (1383) یونسکو؛ از مذاکره تا تصمیم سازی (1387) و مترجم کتاب خیانت رسانه‌ها (1387) است.

قیمت : 11,000 تومان