نظریه پردازی در روابط بین الملل : مبانی و قالب های فکری

نویسنده:سیدحسین سیف زاده
ناشر:سمت
اين كتاب براي دانشجويان رشته علوم سياسي و روابط بين‌الملل در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «نظريه‌هاي مختلف در روابط بين‌الملل» به ارزش 3 واحد تدوين شده است.

قیمت : 34,000 تومان