ناسیونالیسم و مدرنیسم

نویسنده:آنتونی دی.اسمیت
مترجم:کاظم فیروزمند
ناشر:ثالث
این مسئله مدرنیت یا قدمت ملت ها در دو دهه اخیر نکته اساسی در مطالعه ملی گرایی شده است. فوران اخیر ملی گرایی قومی در بسیاری نقاط جهان فقط سوالات مبهم بیشتری درباره منشا، خصلت و پیامدهای ملی گرایی مطرح کرده است. ده سال اخیر شاهد رشد پدیده ای در حیطه عمل و نظر ملی گرایی بوده است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی حدود بیست دولت جدید پدید آمده اند که ادعا دارندنماینده «ملت ها»یی هستند که تحت ستم امپراطوری ها یا اتحادیه ها بوده اند در اتحاد شوروی، یوگسلاوی، چکسلواکی و اتیوپی سابق، شاهد نمونه های آرام و خشونت آمیز تجزیه ملی بوده ایم و در چند دولت دیگر به وضوح امکان جدایی ها و تجزیه های موفقیت آمیز همچنان وجود دارد.

قیمت : 25,000 تومان