نگاهی نو به جهانی شدن

نويسنده: جوزف استيگليتز
مترجم: مسعود كرباسيان
ناشر: چشمه
جوزف استيگليتز برنده‌ي جايزه‌ي نوبل اقتصاد در سال 2001 در کتاب نگاهي نو به جهاني‌شدن اقداماتي را که براي اثربخش کردن فرآيند جهاني‌شدن ضرورت دارد تشريح کرده است. وي با بررسي روندِ کنوني جهاني شدن آن را پديده‌اي تحميلي مي‌داند که موجب دشوار شدن دستيابي به توازن مورد نياز جهان شده است. پيشنهادِ استيگليتز دموکراتيک کردن فرآيند جهاني‌شدن است.

قیمت : 20,000 تومان