اومانیسم و رنسانس

نويسنده:پی يرماری
مترجم:عبدالوهاب احمدی
ناشر:آگاه
ین كتاب نه تاریخ‌نگاریِ دو پدیده‌ی دوران‌ساز، یعنی اومانیسم و رنسانس، بلكه پژوهشی است آزاد با هدف توضیح و درك آن‌ها. نویسنده می‌كوشد به‌دور از شیفتگی یا وازنِش ، این دو پدیده را با واقع‌بینی در پهنه‌های گوناگون بررسد و تصویری روشن از آن‌ها در برابر خواننده بگذارد كه بسیاری از پیش‌داوری‌های نیندیشیده را بی‌اعتبار می‌گرداند. رنسانس، جنبش نوزاییِ هنری، ادبی، اندیشگی و علمی در سده‌ی چهاردهم میلادی… انقلابی در سپهر اندیشه و پهنه‌های گوناگون هنری پدید آورد… هنر غربی را در همه‌ی زمینه‌ها از ریشه دگرگون ساخت و بر شیوه‌ی نگرش به انسان و طبیعت و رابطه با خداوند تاثیری ژرف نهاد و راهِ یكی از شگرف‌ترین پدیده‌های تاریخ بشری یعنی مدرنیته را گشود. اومانیسم هم كه در دامان رنسانس پرورش یافت جهان‌بینیِ نوینی بود مبتنی بر ارجمندی انسان … می‌توان گفت كه اومانیسم، نه آموزه و ایدئولوژی، بلكه جست‌وجویی پیوسته، جنبشی پوینده و پرسشی است هر روز پیش‌نهاده درباره‌ی امكانِ ساختمانِ باهمِستانی انسانی یا انسانی‌تر. (از مقدمه‌ی مترجم) این كتاب مشتمل است بر درآمد (سرنوشت و ابهام‌های یك واژه)، و پنج فصل (چهره‌های اومانیسم ایتالیایی؛ عصر زرین اومانیسم فرانسه؛ اروپای اومانیست: نخستین ”جامعه‌ی فرهیختگان“؟؛ راه‌های پیراستگی و نوسازی؛ و عملكردهای گفتار). در پایان نیز پس از نتیجه‌گیری، گزیده‌ای از متن‌های نویسندگان دوره‌ی رنسانس (اراسموس، مارتین لوتر و …) و هم‌چنین برداشت‌های تاریخی، انتقادی و پندارپردازانه از اومانسیم (هگل، ژاكلین روس، آندره شاتل و …) افزوده شده است. واژه‌نامه و فهرست توصیفی برخی از اعلامِ كتاب نیز به ایجاز آمده است.

قیمت : 14,000 تومان