اسلام دموکراسی سکولاریسم

نویسنده:راشد الغنوشی
مترجم:نوژن اعتضاد السلطنه
ناشر:چاپخش
نخستین درس آن است که اسلامگرایان باید با سایرین کار کنند. آنان باید از این تفکر که می تواندد به تنهایی حکومت کنند، دست بردارند. به علاوه اسلامگرایان باید جاه طلبی های خود را برای به انحصار درآوردن اسلام و این که آنها تنها صدای اسلام هستند را کنار بگذارند. حتی در الجزایر نیز، اسلامگرایان بیش از گذشته در حال رسیدن به این نتیجه هستند که خشونت پاسخ مناسبی نیست.
خشونت باعق تشدید وضعیت امنیتی می شود و چشم انداز اصلاحات مدنظر اسلامگرایان را کمرنگتر خواهد کرد.
تونس: ظهور اسلام لیبرال، مصاحبه راشد الغنوشی با رئیجس اسکوپ، ژانویه 2011 میلادی

قیمت : 43,000 تومان