نمایش 1–20 از 48 نتیجه

نمایش 9 24 36

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

57,000 تومان

بایسته‌ های حقوق بین‌ الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه)

50,000 تومان

بایسته‌ های حقوق بین‌ الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه)-1393

50,000 تومان

بایسته‌ های حقوق بین‌ الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه)-1395

50,000 تومان

جرم‌ شناسی حیات‌ وحش

50,000 تومان

حدود، تعزیرات و قصاص

16,000 تومان

حق مردم در خودبسندگی غذایی

5,000 تومان

حقوق بشر دوستانه بین الملل

75,000 تومان

حقوق بین الملل خصوصی جلد اول

14,000 تومان

حقوق بین ‌الملل سلاح‌ های کشتار جمعی

3,500 تومان

حقوق حمایت از داده های شخصی

40,000 تومان

حقوق مالکیت فکری

95,000 تومان

درآمدی بر حقوق بین‌ الملل عمومی (2)

50,000 تومان

درس هایی از عقود معین(جلد اول)

58,000 تومان

درس هایی از عقود معین(جلد دوم)

48,000 تومان

سازمان های بین المللی

24,000 تومان

مجموعه محشای بخشنامه های ثبتی

180,000 تومان

مختصر حقوق خانواده

110,000 تومان

مسئولیت مدنی آلودگی‌ های زیست محیطی

70,000 تومان

مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست ‌محیطی

86,000 تومان