نهضت های عدالتخواهانه اجتماعی در ایران 7 و 8 و 9

نویسنده: پروفسور دکتر شاپور رواسانی
انتشارات: چاپخش
سال انتشار: 1400/ 1401

در بررسی مبارزات اجتماعی عدالتخواهانه در جامعه ایران باید به این امر توجه داشت که همه کسانی که در طول تاریخ کهن این سرزمین علیه ستم های طبقاتی و غارتگری های طبقات حاکم به پا خاسته و با جانبداری از محرومان خواستار برقراری عدالت در جامعه ایران شده اند، در جهت خواست های توده های محروم جامعه گام برداشته و گاه در این مسیر جان فدا شده اند؛ اینان به علت متفاوت بودن شرایط زمان، مکان و فرهنگ، در نحوه بیان، استدلال و برنامه ریزی یکسان بوده اند. آنچه که مهم و تعیین کننده است هدف اجتماعی آنان یعنی برپایی عدالت در همه ابعاد جامعه ایران است…

اتحادیه اروپا ( در نظم جهانی متغیر )

نویسنده:  انتونیا باکارژیوا انگلبرکت،نیکالس برمبرگ، انا میکالسکی، الرس اوکسلهایم
‌مترجم: دکتر محمد رضا دهشیری ، زهرا امامی
انتشارات:  چاپخش
سال انتشار:  1401
کد شابک:  9786006799698
نظام بین‌الملل کنونی در وضعیت آشفته‌ای قرار دارد. در دهه گذشته، بیشتر بحث‌های عمومی درباره تغییر قدرت جهانی از ایالات متحده و اروپا به سمت کشورهایی با رشد یا پتانسیل توسعه قوی مانند چین ، هند، برزیل و آفریقای جنوبی اختصاص یافته‌است. این کتاب زمانی منتشر‌شده که اتحادیه اروپا با پیچیده‌ترین چالش موجودیت خود روبه‌رو است : یعنی چگونگی پایبند‌ ماندن به اصول پیدایش خود در یک نظام جهانی که کمتر لیبرال است ….
9786006799698

آخرین کتاب ها