معرفی و نقد کتاب « روایتی از چیستی و چرایی سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد»

کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران با همراهی خانه اندیشمندان علوم انسانی، مرکز مطالعات سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

مولف: غلامرضا حداد (استادیار اقتصاد سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی)
ارزیابان اثر: دکتر محسن خلیلی (استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر رحمن قهرمانپور (پژوهشگر ارشد سیاست بین الملل)
مدیر نشست: دکتر مهدی زیبائی (استادیار روابط بین الملل، دانشگاه بین المللی امام خمینی)

زمان: چهارشنبه 08 دی 1400 ساعت 20

پخش آنلاین برنامه در بستر مجازی: ورود به اتاق

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

آیین رونمایی از کتاب های:

“پایایی اتحاد ایران – سوریه، علل و پیامدهای منطقه ای آن”
“بحران سوریه، زمینه ها، علل و پیامدها”

اثر: دکتر علی اسمعیلی
استادیار روابط بین الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و پژوهشگر حوزه خاورمیانه

با حضور:
دکتر ابراهیم عباسی دانشیار علوم سیاسی گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز ورئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
دکتر محمد علی شهریاری استادیار علوم سیاسی و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
کاوه شمسی زاده کارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر حوزه خاورمیانه

زمان: چهارشنبه 08 دی 1400 ساعت 9:15

مکان: سالن کنفرانس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

پخش آنلاین برنامه در بستر مجازی: ورود به اتاق

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.